ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

    Ε?στε εδ?

    • Ε?στε εδ?:
    • Αρχικ? > Ημερολ?γιο Εκθ?σεων

Ημερολ?γιο Εκθ?σεων

Ημερολ?γιο Εκθ?σεων

 

Βρε?τε ?λε? τι? εκθ?σει? που διοργαν?νονται απ? την ?δια τη ΔΕΘ HELEXPO, στι? εγκαταστ?σει? τη? στη Θεσσαλον?κη ? το εκθεσιακ? τη? κ?ντρο HELEXPO  MAROUSSI στην Αττικ?, καθ?? και ποιε? εκθ?σει? διοργαν?νει στην περιφ?ρεια και το εξωτερικ?. Επιπλ?ον, ενημερωθε?τε για τι? εκθ?σει? που διοργαν?νουν τρ?τοι φορε?? στι? εγκαταστ?σει? τη? ΔΕΘ HELEXPO. Τ?λο?, μπορε?τε να δε?τε σε β?θο? χρ?νου προηγο?μενε? ? προσεχε?? εκθ?σει? κ?νοντα? κλικ σε προηγο?μενε? και επ?μενε? χρονι??.

 

Απ? ?ω? Διοργ?νωση Περιγραφ? Οργ?νωση Τηλ?φωνο Τοποθεσ?α
11/01/2020 13/01/2020 18η EXPO WEDDING ?κθεση για μελλ?νυμφα ζευγ?ρια & μοναδικ?? επιδε?ξει? νυφικ?ν, βραδιν?ν και ανδρικ?ν κουστουμι?ν. SOP adv 2310.253111 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
11/01/2020 13/01/2020 ?κθεση Γ?μου & Β?πτιση? STATUS ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ 210 2288429 Helexpo Maroussi - Αθ?να
24/01/2020 26/01/2020 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition RM International 2109610135 Helexpo Maroussi - Αθ?να
30/01/2020 02/02/2020 28η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ HELEXPO 2310291101 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
08/02/2020 16/02/2020 45η ?κθεση Σπιτιο? ΡΟΜΒΟΣ 2102621444 Helexpo Maroussi - Αθ?να
21/02/2020 24/02/2020 33η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HELEXPO +30 2310291177 Metropolitan Expo - Αθ?να
21/02/2020 23/02/2020 ?κθεση για τα Αρωματικ? & Φαρμακευτικ? Φυτ? HELEXPO - ΕΑΦΦΕ 2394054559 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
22/02/2020 24/02/2020 29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ HELEXPO 2310291692 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
22/02/2020 24/02/2020 9η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ HELEXPO 2310291135 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
02/04/2020 04/04/2020 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ HELEXPO 2310291161 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
08/04/2020 12/04/2020 5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ HELEXPO - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2310291548, 2310291232 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
07/05/2020 10/05/2020 17η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO - ΕΙΠ 2310291167 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
05/09/2020 13/09/2020 85η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO 2310291548 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
01/10/2020 04/10/2020 Διεθν?? Γεγον?? Καινοτομ?α? & Τεχνολογ?α? HELEXPO, Be-Best, Industry Disruptors (+30) 2102626267 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
17/10/2020 19/10/2020 35η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HELEXPO 2310291162 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
13/11/2020 15/11/2020 36η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ HELEXPO 2310 291188 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
13/11/2020 15/11/2020 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HELEXPO 2310291161 Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?
排列七走势