ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Business As Usual

Η καθοριστικ? δρ?ση και παρουσ?α του Διεθνο?? Εκθεσιακο? Κ?ντρου (ΔΕΚΘ) στην π?λη τη? Θεσσαλον?κη?, ?χει καταγραφε? πλ?ον απ? τη μελ?νι τη? ιστορ?α?, εφ?σον 78 και πλ?ον χρ?νια, δημιουργε? ακατ?παυστα επιχειρηματικ? και πολιτιστικ? γεγον?τα με διεθν? απ?χηση.

排列七走势